tego nie widać
tego nie widać
tego nie widać
tego nie widać


MISJA NASZEJ FIRMY

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Tu znajdziesz: aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dokumenty prawne określające ramy systemu, narzędzia ułatwiające złożenie deklaracji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przydatne porady – jak dobrze segregować, jak założyć kompostownik i wiele innych. (2013.10.17)
SĄD NAJWYŻSZY W SPRAWIE BALKONÓW
Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. (2012.11.20)
NOWA INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW A PODATEK DOCHODOWY WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ
O tym, że wystąpią problemy interpretacyjne z nowym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44, wiadomo było już od samego początku, nawet przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2007 r.
(2012.11.20)
MISJA NASZEJ FIRMY
Praca na rzecz mieszkańców  Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych tworząca przekonanie, że mieszkają w dobrze zarządzanych, utrzymanych, modernizowanych i estetycznych budynkach. Nasze działania nastawione są na dążenie do obniżenia kosztów eksploatacji budynków poprzez implementowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i zarządczych. (2012.11.17)