UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAQ
Jak zwołuje się zebranie właścicieli?
Zebranie zwołuje zarząd wspólnoty z własnej inicjatywy lub na wniosek właścicieli dysponujących, co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. O zebraniu zarząd wspólnoty zawiadamia każdego właściciela na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem spotkania. W zawiadomieniu o zebraniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Co prawda ustawa nie nakazuje wprost załączania do porządku zebrania uchwał, jakie planuje się podjąć jednak należy w tym miejscu stwierdzić, że zwyczajem staje się dołączanie projektów uchwał. Porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu nie powinien być zmieniany.