UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAQ
Jak zapadają decyzje we wspólnocie?
Decyzje są podejmowane w postaci uchwał przyjmowanych większością głosów na zebraniach wszystkich właścicieli lub podczas głosowań obiegiem. Takie uchwały są niezbędne w sprawach, o których mówi cytowany wcześniej art. 22 ustawy o własności lokali. Uchwały mogą być podejmowane również w innych sprawach, lecz nie są one konieczne.
Decyzje mogą być podejmowane również, jako przyjęte wnioski na zebraniu (zapisane i przegłosowane, czego dowodem jest protokół z zebrania). Pozostałe decyzje podejmuje zarząd na podstawie uchwał przyjętych na zebraniu lub trzymając się zasady z art. 22, który definiuje kompetencje zarządu do podejmowania decyzji niewymienionych w tym artykule.