UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAQ
Co to jest "mała wspólnota"?
To taki budynek, w którym liczba lokali mieszkalnych nie przekracza siedmiu. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ takie wspólnoty są praktycznie wyłączone z jurysdykcji ustawy o własności lokali. Taka wspólnota rządzi się zasadami zawartymi w kodeksie cywilnym. Najistotniejszą różnica jest fakt, że w takiej wspólnocie decyzje w zakresie czynności zwykłego zarządu zapadają większością głosów wszystkich właścicieli (wszyscy właściciele sprawują zarząd), a decyzje w zakresie przekraczającym zwykły zarząd podejmuje się w konsensusie (potrzebna zgoda wszystkich właścicieli). Budynki, które posiadają więcej niż siedem mieszkań, są potocznie nazywane dużymi wspólnotami, a ich zasady funkcjonowania są zawarte w ustawie o własności lokali.