UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAQ
Kto decyduje o porządku obrad na zebraniu właścicieli?
Zarząd Wspólnoty zwołując zebranie proponuje jego porządek. Właściciele, jeśli chcą wprowadzić jakiś punkt do porządku obrad nie powinni czekać do zebrania tylko jeszcze przed jego zwołaniem powinni wnieść na piśmie wniosek o wprowadzenie jakiegoś punktu do porządku obrad. Po takim wystąpieniu zarząd jest zobowiązany do umieszczenia takiego punktu w porządku obrad. Wprowadzanie dodatkowych punktów w czasie trwania zebrania może spowodować unieważnienie uchwała podejmowanych w tym trybie. Dzieje się tak, dlatego że sądy coraz częściej stoją na stanowisku, że powiadomienie o porządku zebrania na siedem dni wcześniej jest ustawowo konieczne i w związku z tym każdy, kto nie przyszedł na zebranie mógł podjąć taką decyzję nie wiedząc o tym, że porządek będzie zmieniony. Z tego powodu właściciele zmieniając porządek obrad w trakcie zebrania w jakimś stopniu ograniczyli jego prawo decydowania. Trudno dyskutować z sądem, dlatego raczej przestrzegam przed nagłymi zmianami porządku obrad w trakcie trwania zebrania.