UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRAWO
Ustawa o Własności Lokali z 24 czerwca 1994
Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami z 21 sierpnia 1997
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994
Ustawa Prawo Energetyczne z 10 Kwietnia 1997
Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z 13 września 1996
Ustawa o Odpadach z 14 grudnia 2012
Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z 7 czerwca 2001
Ustawa o Ochronie Praw Lokatorów z 21 czerwca 2001
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997
Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece z 6 lipca 1982
Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982
Ustawa o Zmianie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 20 lipca 2017
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000
Ustawa o Dodatkach Mieszkaniowych z 21 czerwca 2001
Ustawa o Charakterystyce Energetycznej Budynków z 29 sierpnia 2014
Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z 21 listopada 2008