UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
STREFA MIESZKAŃCA
Bezpłatna pomoc prawna

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przesądowym) mogą skorzystać:
  • osoby do 26 roku życia,
  • osoby, które są w ciąży,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Warszawie